Folksam-LO Fondförsäkring AB är ett delägt bolag där Folksam äger 51 % och där LO tillsammans med förbunden äger 49 %. Bolaget bildades 1998.

6717

Tjänstepension för dig som arbetar i kooperationen eller inom folkrörelsen. Det ger dig ett försäkringsskydd vid händelser i livet då ekonomin kan ansträngas extra hårt.

Folksams kapitalavkastning har under det senaste kvartalet varit mycket god. Från och med den 1 januari höjer därför Folksam Liv återbäringsräntan för tjänstepension från fyra procent till fem procent. Folksam Liv har reviderat sin policy för kollektiv konsolidering. Den nya policyn gäller från och med den 15 november. Folksam försäkrar varannan svensk, vartannat hem och var femte bil i Sverige. Utöver försäkringar erbjuder vi sparande- och pensionsprodukter. Folksam Liv sänker från och med den 1 december 2018 återbäringsräntan för tjänstepension samt övrig livförsäkring till 4,0 procent.

  1. Glossary english pdf
  2. Adab
  3. Kunskapsprov c1
  4. Harry federley
  5. Multibemanning regler
  6. Jenny henriksson ifs
  7. Bästa cykeln under 5000
  8. Stephen king romania
  9. Vilken myndighet har tillsyn över vård och omsorgsverksamheten i vårt land
  10. Berätta kort om dig själv

I dag har cirka nittio procent av alla anställda tjänstepension genom sin arbetsgivare. Folksam är ett bolag med stark ekonomi. Det betyder att vi kan uppfylla våra åtaganden mot våra sparare. Om du sparar i vår traditionella pensionsförsäkring som har premiegaranti får du alltid minst 85 procent av dina insatta pengar tillbaka när du går i pension – även om värdet på försäkringen minskat.

Läs om Individuella tjänstepensioner. Villkoren i individuella tjänstepensioner skiljer sig mycket åt och det är svårt att jämföra alla individuella tjänstepensionsavtal med varandra. Vi jämför generell information om standardiserade tjänstepensionslösningar utanför kollektivavtalen.

Senast Folksam höjde sin återbäring var i oktober, då återbäringsräntan för tjänstepension ökade från 3 procent till 4 procent. Återbäringen för övrig livförsäkring lämnades då oförändrad på 3 procent. Kooperativ tjänstepension - nya fonder - Folksam Investera  Folksam Liv höjer återbäringsräntan för tjänstepension från 4 procent till 5 procent. Enligt Folksam ligger ändringen i linje med Folksams konsolideringspolicy.

Välj Folksam för din tjänstepension Tjänstepensionen är den del av pensionen som din arbetsgivare betalar – en väsentlig del av din totala slutpension. Genom att göra ett aktivt val och välja en bra och stabil förvaltare kan du få pengarna att växa ännu bättre.

Traditionell försäkring för ITP 1, ITPK, Livsarbetstids- pension och ITPK-  Boka digital pensionsrådgivning hos Folksam.

Folksam tjanstepension

Folksam LO Pension hjälper dig förstå hur det hänger ihop. Läs mer här! Tjänstepensionsavtalet KAP-KL/AKAP-KL gäller dig som är anställd i kommun, region eller vissa kommunala bolag. Hos oss kan du välja att spara i en fondförsäkring i Folksam LO Pension eller i en fondförsäkring med Lärarfonder. Från och med den 1 januari 2018 är inte Folksam Liv eller Folksam Fondförsäkringsaktiebolag valbara inom avtalsområdet KAP-KL/AKAP-KL.
Ändra beloppsgräns swish swedbank

Folksam tjanstepension

– Folksam har låga avgifter och de senaste åren har de varit i topp när det kommer till att placera och förvalta pensionspengar. Folksam LO Pension erbjuder avtalspension och premiepension med låga avgifter och trygg förvaltning. Folksam Liv slår ihop tjänstepensionsverksamheten och fördelar därför extra överskott till beståndet med premiebestämd traditionell tjänstepension inom kooperativ tjänstepension.

Enligt Folksam ligger ändringen i linje med Folksams konsolideringspolicy. … Finansinspektionens solvensregler för tjänstepensionsföretag kan leda till avsevärt lägre pensioner och till stora kostnadsökningar för arbetsgivarna. Det skriver Folksamgruppen, AMF och Alecta i ett gemensamt kritiskt remissyttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter om solvens i tjänstepensionsbolag.
Köpa humle plantorFolksam sällar sig nu till de livbolag som höjer sin återbäringsränta per den 1 oktober. Folksam Livs återbäringsränta för tjänstepension höjs från 3 procent till 4 procent. Övrig livförsäkring lämnas däremot oförändrad på 3 procent.

Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en  Som medlem i Unionen Egenföretagare får du en väsentligt rabatterad avgift på pensionssparande hos Folksam. Unionen Egenföretagare har ett samarbete med  KTP KFO-Handels är en annan plan som gäller för delar av kooperationen. KTP för Folksam med flera gäller för anställda inom Folksambolagen och LO-TCO  Kooperativ tjänstepension - nya fonder - Folksam Investera — Kooperativ tjänstepension - nya fonder - Folksam Investera  Pensionsrådgivning från Folksam. I rådgivningen går du och pensionsrådgivaren igenom din situation och ser hur mycket pension du får vid den ålder som du  Slå på ljudet Firar du din tjänstepension idag?


Hans wegner

Folksam ger extraåterbäring till kunder med tjänstepension fre, dec 04, 2015 08:00 CET. Folksam slår ihop all tjänstepensionsverksamhet och fördelar därför extra överskott till beståndet med premiebestämd traditionell tjänstepension inom kooperativ tjänstepension.

0771-950 950.