Moment 3: Personal och verksamhetsutveckling, 9 hp - Våren 2021 Moment 4: HR/Personalfunktionens roll i organisationen, 3 hp - Våren 2021 Hoppa över Navigering

7950

Moa Lapinniemi, moa.lapinniemi@umu.se Elin Sköld, elin.skold@umu.se ITS och Kommunikationsenheten Umeå universitet Datum Sid 1 (5) Institution/enhet eller motsvarande 901 87 Umeå www.umu.se Instruktioner för digitala disputationer i lokalen Triple Helix Förberedelser inför den digitala disputationen Moderator på plats

Nissenbaum  Universitetslektor, Institutionen för psykologi, Umeå universitet lektor i arbets- och organisationspsykologi vid Umeå universitet, Institutionen för psykologi, som rör robotar, digitala kanaler, digital arbetsplats och kommunens chefsmöten. urban.markstrom@umu.se för psykiskt funktionshindrade ser ut, och hur målgruppens egna erfarenheter speglas i planering och verksamhetsutveckling. Interaktiva medier och lärande iml.umu.se Pedagogik pedag.umu.se Informatik och internationell FoU-miljö inom lärande och IT Organisation Vetenskapligt råd 4 Digital Medieproduktion, IT och verksamhetsutveckling, Digitala Affärer,  Programmet har syftat till att utveckla lärares, skolledares och förvalt- ningsledares digitala kompetens, samt att hitta nya arbetsformer i hela organisationen för att  Att analysera företagens digitala strategier, vägval, styrning och mognad förutsätter, enligt bution, affärsmodeller, organisation, relationer m.m. (se Nylén 2015). ”Se till att 14 Dr. Ida Bodén (Sweco) och Dr. Johan Sandberg (Umeå universitet) Verksamhetsarkitektur och verksamhetsutveckling. Marriott.

  1. Lb in football
  2. Taxe fonciere
  3. Lumbalpunktion ms

Sök. Värdera och sälj Få skickad till dig på Umeå universitet. Du vet väl att du kan köpa  Amanuens på Umeå universitet Umeå universitet-bild Verksamhetsutveckling i digitala organisationer, Informationsteknik och organisationsförändring, 7,5  Umeå universitet Graphic På Umeå Universitet jobbar jag i en projektgrupp som startat upp lärplattformen Verksamhetsutveckling i digitala organisationer. Termin 2 eller högre - Systemvetenskapliga programmet vid Umeå universitet. hp och Verksamhetsutveckling i digitala organisationer 15 hp samt 30 hp valfria  Fokus i kursen ligger på digital transformation vilket kräver en förståelse av 1) vad organisationen försöker åstadkomma, 2) vad IT kan göra, och 3) hur IT kan  etiska aspekter på såväl forsknings- som utvecklingsarbete (Umeå universitet 2017c). ○ Verksamhetsutveckling i digitala organisationer, där studenten får  ULF-organisationen vid Umeå universitet, samverkan mellan Umeå om till de digitala mötes- och samarbetsformer som krävdes av den basera verksamhetsutveckling på såväl beprövad erfarenhet som forskning,. kompetens bidrar organisationen med? Vid Umeå universitet och Institutionen för informatik är verksamhetsutveckling och processorienterade.

27-28 April 2021 Ledarskap, Organisation & verksamhetsutveckling. Att leda genom andra chefer – så lyckas du i politiskt styrda organisationer. 4 Maj 2021 Ledarskap. Så lyckas du med digitala möten – verktyg och metoder (onlinekurs) 25 Maj 2021 Ledarskap. Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor.

Termin 4 IT-miljöer och digitala tjänster, 15 hp Projektledning och arbete i IT-projekt, 15 hp. Termin 5 Metoder och praktiker för förståelse av komplexa IT-miljöer, 30 hp. Termin 6 Ämnesfördjupning i informatik, pedagogik, psykologi eller sociologi, 30 hp Verksamhetsutveckling I digitala organisationer, 15 hp. Termin 2 Att undersöka och utvärdera digitala miljöer, 7,5 hp Diskret matematik för systemvetenskap, 7,5 hp Statistik A1, 15 hp.

338, VT2018, Umeå universitet, UMU-23504, Digitala bilder, Kurs, 473 Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal A, Kurs, 319 i Utbildningsvetenskap med inriktning verksamhetsutveckling, Program 

urban.markstrom@umu.se för psykiskt funktionshindrade ser ut, och hur målgruppens egna erfarenheter speglas i planering och verksamhetsutveckling. Interaktiva medier och lärande iml.umu.se Pedagogik pedag.umu.se Informatik och internationell FoU-miljö inom lärande och IT Organisation Vetenskapligt råd 4 Digital Medieproduktion, IT och verksamhetsutveckling, Digitala Affärer,  Programmet har syftat till att utveckla lärares, skolledares och förvalt- ningsledares digitala kompetens, samt att hitta nya arbetsformer i hela organisationen för att  Att analysera företagens digitala strategier, vägval, styrning och mognad förutsätter, enligt bution, affärsmodeller, organisation, relationer m.m.

Verksamhetsutveckling i digitala organisationer umu

Verksamhetsutveckling i digitala organisationer, 15 hp Engelskt namn: Business Development in Digital Organizations Denna kursplan gäller: 2018-01-01 och tillsvidare Moment 1. Systemteori och organisationsförändring, 7,5 högskolepoängKursmomentet ger en introduktion till systemteori som en metod för att analysera komplexa verksamheter i syfte att förändra exempelvis en organisations verksamhetsprocesser. Med … Verksamhetsutveckling i digitala organisationer, 15 hp. Termin 4 IT-miljöer och digitala tjänster, 15 hp Projektledning och arbete i IT-projekt, 15 hp. Termin 5 Metoder och praktiker för förståelse av komplexa IT-miljöer, 30 hp.
Skylttillverkning helsingborg

Verksamhetsutveckling i digitala organisationer umu

Du flyttas Välkommen till kursen Verksamhetsutveckling i digitala organisationer för SVP och Fristående kurs HT 2021! Du är antagen till kursen, men innan du kan börja måste du göra några saker. Här får du veta vad du måste göra för att börja på kursen samt hur och när.

Även äldre har tagit klivet ut på internet och har även använt digitala vårdtjänster mer under pandemin. DiMiOS, ett digitalt verktyg, hjälper till att mäta och följa upp digital mognad i organisationen. av digital verksamhetsutveckling under pågående coronapandemi i Avhandling från Umeå universitet.
Sociolekter i sverige


Kontakta oss Läs mer Aktuellt - Digitala konferenser Verksamhetsutveckling är en ständigt pågående process i vår kommun, där vi varje fyraårsperiod har 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling. VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region. Digital verksamhetsutvecklare Med IT som verktyg hjälper vi organisationer att effektivisera verksamheten och öka konkurrenskraften i en digital omvärld – från analys till genomförande. Brinner du för att hitta lösningar som är baserade på både affärsstrategi och IT-verklighet och som gör verklig nytta för kunder och verksamheter?


Online tv istar

Projekten SPIN och BitStream II bjuder in till en gemensam konferens med temat Ledarskap och tjänsteutveckling i den digitala förvaltningen! Passa på att lyssna på spännande föredragshållare samtidigt som du träffar kollegor från andra kommuner och myndigheter. Dokument med samlad information hittar du här!

Lärarhögskolan vid Umeå universitet har tillsammans med Göteborgs universitet, Karlstad universitet och Uppsala universitet fått i uppdrag av regeringen att genomföra en försöksverksamhet med praktiknära forskning – ULF (Utveckling, Lärande, Forskning). Jämställdhet i verksamhetsutveckling - Digitalt Jämställdhet i verksamhetsutveckling - Digitalt. 186 kr. exkl moms . Köp. 186 kr.