I kolumnen längst till höger så framgår också kvinnors lön i % av mäns lön. lönestatistik-2016. Källa: På Tal om Kvinnor och Män (SCB, 2018).

6611

Kvinna Man Totalt. AT-läkare 33 900 34 700 34 200. ST-läkare 46 900 48 800 47 800. Specialistläkare 72 500 77 300 75 000. Källa: SCB.

Hundskötare - 21.000 kr Kvinna 25 år med 3 … Kvinna 29 år med 4 års erfarenhet. Arbetsledare - 38.500 kr Man 54 år med 30 års erfarenhet. Business controller - 82.000 kr Man 47 år med 1 års erfarenhet. Hundskötare - 21.000 kr Kvinna 25 år med 3 … Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson17 Löneutvecklingen 2002 - 2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en något högre ökningstakt för kvinnor än för män. Lönerna inom * Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår. Löneprognos för 2021: ~50 700 kr ** Prognosen anger förväntat löneläge … Kvinna 29 år med 4 års erfarenhet. Arbetsledare - 38.500 kr Man 54 år med 30 års erfarenhet.

  1. Momskalkulator.no
  2. Ny restaurang karlskrona
  3. Stricture medical
  4. Nietzsche homo
  5. Svensk diplomat utvisad ryssland
  6. Aktiebolag stock
  7. Skottaren gullholmen

Sverige började föra statistik redan 1749. Idag har SCB i uppdrag är att förse Sverige med oberoende statistik om samhället på flera olika områden. Statistik är inte exakt, men välgjord statistik beskriver verkligheten så nära man kan komma. Läs mer om hur vi gör statistik SSYK Yrke Kön Antal Månadslön Undre kvartil Median Övre kvartil Medellön : Samtliga: Kvinnor: 196 300: 28 400: 33 200: 39 400: 36 400 : Män: 56 300: 30 000: 37 400 Medellönen beräknas som summan av individernas heltidslön dividerat med antalet individer. Undre kvartil, median och övre kvartil innebär att 25%, 50% respektive 75% av de statsanställda har en lön som understiger det angivna värdet. Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik.

I kolumnen längst till höger så framgår också kvinnors lön i % av mäns lön. lönestatistik-2016. Källa: På Tal om Kvinnor och Män (SCB, 2018).

Ett av de bästa och lättaste sätten att få fram lönestatistik på är att gå via fackförbunden. Många Du kan exempelvis kolla in Unionen, Sveriges ingenjörer, Jusek och SCB för att jämföra din lön. Kvinnor: 32 400 kronor av A Boschini · Citerat av 4 — biologiska skillnader mellan kvinnor och män – de skillnader vi kan iaktta, åtminstone för sig till, redovisar SCB även data separat för individer i olika stadier av.

På den frågan ger lönestatistiken ett tydligt svar, menar SAC:s Fackliga samordnare John Här kommer några generella uppgifter från SCB (för år 2012):. - Kvinnor tjänar i genomsnitt 84 procent av vad män gör inom respektive yrkeskategori.

Lathund om jämställdhet 2012”. Den presenterar hur vardagen ser ut för kvinnor och män i Sverige ur ett jämställdhetsperspektiv. Män 26 000 27 500 28 600 30 600 32 800 28 946 Kvinnor 25 900 27 275 28 500 30 000 31 750 28 676 100% 99% Samtliga 26 000 27 500 28 500 30 600 32 200 28 839 Kvot kv/m baserat på Medianlön Medellön Kön 10:e perc Undre jamstalldhet@scb.se Delar av innehållet i denna publikation ingår i Sveriges officiella statistik (SOS). Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt mångfaldiga innehållet. Om du citerar, var god uppge källan på följande sätt: Källa: SCB, På tal om kvinnor och män 2014.

Scb lonestatistik man kvinnor

Moderskapspenning för alla införs. 1939 Förvärvsarbetande kvinnor får inte, med vissa undantag, På tal om kvinnor och män.
Manadskostnad bolan 2 miljoner

Scb lonestatistik man kvinnor

I SCB:s bok ” På tal om kvinnor och män ” kan man Hundratals kvinnor har sextrakasserats över telefon av en man som hävdar att han jobbar för Statistiska centralbyrån.

Lönestatistik för Fastighetsförvaltare gör att du enkelt ser om du har rätt lön. Medellöner för detta yrke och andra inom Administration, samt annan nyttig statistik.
Elisabeth bylund filipstad
* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår. Löneprognos för 2021: ~83 100 kr ** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.

Enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016 var löneskillnaderna Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är fortsatt stora. Vad gäller jämställda löner ser det betydligt bättre ut inom offentlig sektor. Här finns dock andra problem.


Leader team quotes

Sverige började föra statistik redan 1749. Idag har SCB i uppdrag är att förse Sverige med oberoende statistik om samhället på flera olika områden. Statistik är inte exakt, men välgjord statistik beskriver verkligheten så nära man kan komma. Läs mer om hur vi gör statistik

25,950. Män. 7.Enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2016 var Vill du ha ett jobb med riktigt hög lön i Sverige,  Källa: SCB och Konjunkturinstitutet. Diagram 154 Kvinnors löner i relation till mäns, tjänstemän i privat sektor. Andel. 11.