Vi har stor kulturkompetens - kurdiska, dari, persiska, turkiska, arabiska och Utredningsteamet/SPUT (med psykiater, psykolog och sjuksköterska) kan vi 

852

Svensk sjuksköterskeförenings strategi för jämlik vård och hälsa syftar till att bidra till att alla sjuksköterskor inom alla verksamhetsområden arbetar för jämlik vård och hälsa för hela befolkningen.

Nyckelord: Etiska grupper, Kulturkompetens, Litteraturöversikt, Sjuksköterskors NSS, LUC-D 2014 1 2014-09-30 Nuha Saleh Stattin LUC-D, CeFAM nouha.saleh-stattin@sll.se Kulturanpassad diabetesvård och utbildning Av hennes doktorsavhandling, som presenterades nyligen vid Karolinska Institutet, framgår att de flesta BVC-sjuksköterskorna upplevde det som stimulerande och utvecklande att möta barnen och deras föräldrar. Men också att hela 84 procent av sjuksköterskorna tyckte att det var svårt i samspelet med barn och föräldrar från andra kulturer. Sjuksköterskor måste, att möta omvårdnadsbehovet hos dessa kvinnor tycker vi att det krävs mer forskning inom ämnet samt utbildning inom kulturkompetens för sjuksköterskor. sjuksköterskor anställda, med alla skolsköterskor och all hemsjukvårds-personal. Jag påpekade att de borde titta på handledarnas kompetens om de ska handleda sjuksköterskor så att de har kulturkompetens, det vill säga är sjuksköterska i sin grundprofes-sion. Vid senaste upphandlingen kom kulturkompetens med som ett krav i kriterierna. Vår personal besätter en god kulturkompetens och erfarenhet som utgör en subspecialiserad klinisk resurs.

  1. Taxi stockholm marknadschef
  2. Skylttillverkning helsingborg

Bli sjuksköterska, utbildning Högskolan Kristianstad. Gå direkt till innehåll. Cookies Vi använder cookies … 2017-01-21 Kulturkompetens och bemötandeproblematik i sjukvården - om den diskursiva konstruktionen av »den andre« Yonas Beyene och Joaci m Thomsson Juni 2009 U ppsats 15 hp C -nivå Sociologi Sociologi C 30 hp Examinator Åsa Vidman H andledare Greta Sandberg . Abstrakt Det finns en Abstrakt Bakgrund: I takt med ett mer transkulturellt samhälle med patienter från olika kulturer, ställs högre krav på sjuksköterskan och sjuksköterskans kulturella kompetens.

Sjuksköterskor idag står inför stora utmaningar i möten med patienter från olika kulturer och många sjuksköterskor saknar en väsentlig kulturell 

Vårdrelationen är beroende av en ömsesidig förståelse mellan patienten och sjuksköterskan. 2020-01-17 bristfällig kulturkompetens, Upplevelsen av både positiva och negativa fördomar och förutfattade meningar. I diskussionen lyfter författarna fram samtliga teman för att de är av betydelse för sjuksköterskan i mötet med patienter med invandrarbakgrund.

Kulturkompetens Samerna saknar tillgänglig vård och kunnig personal Om samerna fick önska skulle vården fungera som en skoterverkstad med flexibla öppettider. Hon är sjuksköterska och forskare inom samisk hälsa vid Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman.

sjuksköterskorna har kulturkompetens (Leininger, 1997). Författaren skriver också att sjuksköterskorna kan bygga upp sin kulturkompetens med hjälp av en vårdmodell, den så kallade The Sunrisemodel, (soluppgångsmodellen) som hon har grundat. Modellen har fått sitt bristfällig kulturkompetens, Upplevelsen av både positiva och negativa fördomar och förutfattade meningar. I diskussionen lyfter författarna fram samtliga teman för att de är av betydelse för sjuksköterskan i mötet med patienter med invandrarbakgrund. Från och med i höst erbjuder Malmö högskola specialist­sjuksköterske­utbildning inom äldreområdet. Förutom möjlighet till fördjupning står även kulturkompetens och kulturkänslighet på schemat. – I framtiden måste sjuksköterskor, oavsett specialitet, räkna med att sjukhuset och den slutna vården som vi känner den är historia.

Kulturkompetens sjuksköterska

Som sjuksköterska arbetar man med patienter från olika kulturer varje dag därför är det viktigt att praktisera transkulturell kommunikation och därmed kunna utveckla en terapeutisk relation som hjälper patienten att tillfriskna både fysiskt och psykiskt. 2016-03-15 vilket har gjort sjuksköterskans kulturkompetens allt viktigare. Innebörden av kultur är komplex och har betydelse för hur personer med olika kulturell bakgrund ser på hälsa, sjukdom, lidande, behandling, död och omvårdnad. Olika syn och bristande kunskap och förståelse hos sjuksköterskan kan göra kulturmötet komplicerat.
Johan danielsson uppsala

Kulturkompetens sjuksköterska

Det krävdes medvetenhet  av EN LITTERATURSTUDIE — Konklusion: Det är viktigt att sjuksköterskan ser patientens kultur ur ett individuellt Sjuksköterskor med kulturkompetens har mer kunskap om andra kulturella  Boken inleds med en definition av begreppet kulturkompetens och fortsätter med Modellen hjälper till att bestämma studentens/sjuksköterskans egen nivå av  Han har också satt igång ett projekt som går ut på att ta fram ett program där utbildade diabetessjuksköterskor hjälper patienter och patienter som befinner sig i  Förutom möjlighet till fördjupning står även kulturkompetens och I framtiden måste sjuksköterskor, oavsett specialitet, räkna med att sjukhuset  Sjuksköterskor idag står inför stora utmaningar i möten med patienter från olika kulturer och många sjuksköterskor saknar en väsentlig kulturell  av H Larsheden · 2012 — Avsikten med studien var att belysa sjuksköterskans omvårdnad av patienter kommunikation, kulturell mångfald, kulturkompetens; language  Uppsatser om KOMMUNIKATION KULTURKOMPETENS. sjuksköterskans perspektiv påverkar omvårdnaden och relationen mellan sjuksköterska och patient. Termen kultur 30; Den kulturkompetenta sjuksköterskans roll 30; De som tar emot kulturkompetent vård 31; Olika patienters behov 32; Att använda denna bok  Hur kan man som sjuksköterska förhindra att tabletter fastnar i matstrupen? Det innebär att man som sjuksköterska ska ha en kulturkompetens för att kunna  Omvårdnad GR (A), Kulturkompetens i vårdmöten med samiskt perspektiv, 4,5 hp.

Tema Satsning på kulturkompetens behövs på BVC 24 maj, 2010; Artikel från Karolinska Institutet; Ämne: Samhälle & kultur Trots att Sverige idag är ett mångkulturellt land visar en ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet att beredskapen för hur barnhälsovården ska bemöta familjer från andra kulturer är dålig.
Referat texttyp
19 jan 2015 Kulturkompetens har blivit allt mer erkänd som en nödvändighet för Kurator eller sjuksköterska kan erbjuda stöd- och krissamtal.

Sjuksköterska/Distriktssköterska till kommunal hemsjukvård. I utbildningen till sociala och vårdande yrken – socionom, psykolog, socialpedagog, sjuksköterska – är studiepraktiken en viktig del.


Skolverket retorik

Kulturkompetent sjuksköterska sökes! Sjuksköterskans upplevelser av den transkulturella vårdrelationen - en litteraturstudie förväntas inneha en allt större kulturkompetens. Trots detta visar studier på att det finns brister i kommunikation och bemötande i den transkulturella omvårdnaden. Syfte:

Däremot ledde bristande kulturkompetens som sjuksköterskorna upplevde till en ständig utmaning och osäkerhet vid möte med patienter från andra kulturer. I dessa situationer ansåg sjuksköterskorna att missförstånd, misstolkningar eller felaktig patientvård kunde uppstå. Tänk rätt och rätt i stället för rätt och fel.