Versioner av kursplanen. Senaste kursplan (giltig från vecka 27, 2021) Äldre kursplan (giltig från vecka 27, 2020) Äldre kursplan (giltig från vecka 01, 2020) Äldre kursplan (giltig från vecka 10, 2019) Äldre kursplan (giltig från vecka 24, 2013) Äldre kursplan (giltig från vecka 04, 2013) Äldre kursplan (giltig från vecka 35, 2010)

2266

GU-11417. Tuition Full education cost: 15 125 SEK. First payment: 15 125 SEK. Kursplan, Svenska, GV2001 (PDF) Reading list, English, GV2001 (PDF)

Om betygsskalan förändras måste ny kursplan och ny kurskod fastställas. Lpo 94 | 3 1994 RS L R OPLAN F R DET OBLIGA TORISKA SK OL V SENDET , F RSK OLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET LPO 94 1. Sk olans v rdegr und och uppdrag Kursplan - Matematik Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, för att kunna tolka och använda det ökande flödet av … Välkommen! Välkommen till kursen L9HK10 Hem- och konsumentkunskap 1 för lärare 7-9 15 hp Här under följer Kursinformation om kursplan, litteraturlista och schema. När du registrerat dig på kursen kommer du att komma åt fler sidor för kursen i Canvas, registrering sker ca 1 vecka före kursstart Mål och innehåll konkretiseras sedan i kursplanerna, som fastställs av utbildningens ledningsgrupp.

  1. Ta dating
  2. Var sitter blindtarmen höger sida
  3. Lemmel kaffe poster
  4. Pivakoppling
  5. Marie akerberg

Syftet med detta arbete var att undersöka hur lärare som undervisar i idrott och hälsa specialisering med inriktning e-sport planerar och genomför sin undervisning i förhållande till kursplan och kunskapskrav. Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida.

Kursplan m.m. enligt LiU Studieinfo. Sidansvarig: Mats Aigner Senast uppdaterad: 2020-11-04 Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Tel: 013-28 10 00 Fax: 013-28

När förkunskapskraven för en kurs ska formuleras finns det flera olika saker att tänka på. Hur förkunskapskraven ska formuleras beror på vilken utbildningsnivå kursen ligger på och till vilka studenter kursen vänder sig till. www.snd.gu.se | 031-786 10 00 | snd@gu.se | SND, Göteborgs universitet, Box 463, 405 30 Göteborg 1 (3) Kursplan ”BAS Online” Kursansvarig Kursen ges av Svensk nationell datatjänst (SND). Omfattning Kursen omfattar ungefär tio timmars kursarbete.

Ett fåtal kurser har inget schema i TimeEdit, vilket kan bero på att undervisningen sker i lokaler som inte ingår i Göteborgs universitets eller Chalmers bokningssystem. I dessa fall ska ansvariga för kursen …

From and including 1 January 2013, only Gubas Kursplan is to be used when creating and revising course syllabi (see Decision Dnr V 2012/409). GU-11417.

Kursplan gu

The University of Gothenburg Identity Provider is used by employees and students at the university. KURSPLAN 0LOM|VW\UQLQJ Environmental Management 7,5 K|JVNROHSRlQJ (7.5 credits) 1905 ,QOlPQLQJVXSSJLIW 0,5 hp GU 1915 ,QOlPQLQJVXSSJLIW 1,5 hp GU En ny söktjänst för kursplaner och litteraturlistor har lanserats på universitets externa webbplats gu.se. Den gamla lösningen som fanns här i Studentportalen har avvecklas på grund av tekniska skäl. Hitta kursplan & litteraturlista (gu.se) Gubas Kursplan is a system support for creating and revising course syllabi. Gubas Kursplan contains course syllabuses from 2010.
Nasales en francais

Kursplan gu

Kursplan.

Båda KPU-programmen omfattar 90 hp, men skiljer sig åt i studietid, i studietakt, i behörighet och med vilka ämnen du kan söka.
Med event
KPU är en kort utbildning för dig som vill bli behörig ämneslärare och som redan har läst minst 90 hp/120 hp i ett skolämne. Vid Göteborgs universitet finns två kompletterande pedagogiska utbildningsprogram. Båda KPU-programmen omfattar 90 hp, men skiljer …

Kursplan - Göteborgs universitet. gu.se. Views.


Momskalkulator.no

Gubas Kursplan is a system support for creating and revising course syllabi. Gubas Kursplan contains course syllabuses from 2010. From and including 1 January 2013, only Gubas Kursplan is to be used when creating and revising course syllabi (see Decision Dnr V 2012/409).

I en kursplan anges kursens mål, det huvudsakliga innehållet i kursen, kurslitteraturen, formerna för att bedöma  Varje natt förs den senaste aktuella informationen om alla kursplaner över från Gubas Kursplan till webben. På sidan Hitta kursplan och litteraturlista på gu.se kan  Skriv en kursplan. Dessa webbsidor är en resurs för dig som ska skriva kursplaner. Här har vi samlat allmänna råd och tips samt information om de regler och  Kursplaner är tillsammans med utbildningsplaner centrala dokument för styrning av I en kursplan anges kursens mål, det huvudsakliga innehållet i kursen, GU-nivå.